Czym jest operat szacunkowy?

1402397_untitledRzeczoznawca po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i wyliczeń musi stworzyć dokument będący jego autorską opinią dotyczącą wartości określonej nieruchomości. Tego rodzaju dokumenty powinny mieć wyłącznie formę pisemną. Jeżeli korzystamy z opinii więcej niż jednego rzeczoznawcy i różnią się one między sobą, wówczas tego typu impasowe sytuacje są przedstawiane pod ocenę organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. W operacie winny być zawarte wszelkie informacje, na podstawie których rzeczoznawca dokonał wyceny nieruchomości, muszą być tam także przedstawione wszystkie podstawy prawne, opis całego toku obliczeń, a także merytoryczne rozwiązania.
Dokument ten powinien poniekąd obrazować sposób dokonywania oceny, a w tym między innymi określenie zakresu i celu wyceny, data kiedy taka ocena zostanie wykonana, opis stanu w jakim znajduje się nieruchomość oraz jej przeznaczenie, a także sam wynik wyceny wraz z obliczeniami.
Po opracowaniu operatu szacunkowego należy go potwierdzić, zaopiniować, a w ostateczności ocenić jego prawidłowość.
Aby potwierdzić aktualność tego dokumentu rzeczoznawca powinien umieścić w nim odpowiednią klauzulę. Zaopiniowanie zaś to nic innego jak potwierdzenie, iż jest on zgodny ze standardami zawodowymi i przepisami prawa, a także jest przydatny w celu, w którym miał on zostać wykorzystany. Z kolei ocena, której dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych polega na sprawdzeniu rozbieżności powstałych w trakcie wycen tej samej nieruchomości przez różnych rzeczoznawców.
Operat szacunkowy to poniekąd wynik pracy rzeczoznawcy. To czy jak bardzo starannie jest on wykonany wpływa także na wiarygodność specjalisty, który go stworzył.