Jakie dokumenty są niezbędne do wyceny nieruchomości?

wycena-nieruchomosciAby wycena nieruchomości (a przy tym tez najważniejszy dokument, czyli operat szacunkowy) była jak najlepiej przeprowadzona należy przedstawić rzeczoznawcy dokumenty, które są w tym przypadku bardzo istotne. W zależności od tego co podlega takiej analizie, jaki rodzaj nieruchomości dokumentacja ta może się trochę między sobą różnić.
Jeżeli przedmiotem wyceny ma być nieruchomość lokalowa bądź też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wówczas powinniśmy przekazać rzeczoznawcy takie dokumenty jak akt notarialny lub też inny dokument, na przykład w postaci orzeczenia sądu mówiącego o naszych prawach w stosunku do nieruchomości. Niezbędny będzie również odpis z księgi wieczystej oraz wypisy z ewidencji budynków i gruntów. Ponadto musi też przedłożyć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opis stanu technicznego nieruchomości, decyzję związaną z przydziałem tegoż lokalu oraz zaświadczenie o jego samodzielności.
W przypadku gruntów, poza takimi dokumentami jak akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypisy z rejestru ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzeba jeszcze przedstawić mapę zasadniczą oraz decyzje o warunkach zabudowy.
Gdy chodzi o nieruchomość zabudowaną, na której jest postawiony, na przykład dom jednorodzinny, wówczas większość dokumentów jest taka sama jak w przypadku gruntów, dodatkowo tylko potrzebujemy pozwolenia na użytkowanie i dokumentów technicznych, na przykład planu budowy czy też projektu budowlanego.
Poszczególne dokumenty otrzymamy w odpowiednich urzędach, czyli w sądzie rejonowym (księgi wieczyste), powiatowym ośrodku geodezyjno-kartograficznym (wypisy i wyrysy z map) oraz w urzędzie gminy czy też miasta (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).