Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawcaPrzede wszystkim należy jasno zaznaczyć, że nie każdy może pełnić funkcję rzeczoznawcy majątkowego i nie każdy kto tak się przedstawia faktycznie tę funkcję pełni. Aby tak było, osoba taka musi posiadać odpowiednie uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości, które może mieć nadane w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Rejestr biegłych rzeczoznawców znajdziemy na stronach Ministerstwa Infrastruktury.
Nabycie tego typu uprawnień nie jest łatwe, to proces skomplikowany, wymagający spełnienia określonych warunków ustanowionych na mocy przepisów prawa.
Zdarzają się osoby podszywające się pod rzeczoznawców, tego typu zdarzenia dobrze jest zgłaszać, gdyż działanie bez odpowiednich uprawnień jest karalne.
Jednym z warunków otrzymania tego typu uprawnień jest ukończenie studiów wyższych, a także odpowiednich studiów podyplomowych o profilu związanym z wyceną nieruchomości. Trzeba także przejść praktykę, jak również postępowanie kwalifikacyjne zakończone zdaniem egzaminu państwowego. Ponadto rzeczoznawca powinien stale podnosić swoje kwalifikacje i być na bieżąco ze wszelkimi zmianami w przepisach jak i sytuacja na rynku nieruchomości.
Osoba taka nie może pozwolić sobie na to, aby klient wywierał na niego jakakolwiek presję, ani tym bardziej aby miało to wpływ na ostateczną wycenę nieruchomości, która powinna być rzetelna i zgodna ze stanem faktycznym. Musimy także pamiętać, iż jest to jeden z zawodów zaufania publicznego i rzeczoznawcę obejmuje taka sama tajemnica zawodowa jak lekarza czy księdza.
Rzeczoznawca może dokonać wyceny nieruchomości za pomocą różnych technik, ważne jest jedynie aby były one zgodne z przepisami ustawy. Może on pozyskiwać niezbędne mu dane w różnego rodzaju urzędach i sądach. Ponadto ma on tez prawo do tego aby sporządzać wypisy z różnorakich dokumentów i poświadczać je dla celów związanych z dokonywaną przez niego wyceną.
Gdy chcemy sprzedać nieruchomość warto jest skorzystać z pomocy biegłego rzeczoznawcy. Z pewnością jego wycena będzie rzetelna i da nam pełny obraz tego jak przedstawia się wartość naszej oferty.